Voorspelling/Verwachting voor het sprankelende en bewegende 2010…

Voorspelling voor 2010 Wat Mogen wij op spiritueel gebied verwachten voor het jaar 2010?… Die vraag kwam ineens bij me op, een verwachtend en voorspellend inzicht op spiritueel gebied voor 2010. In afwachting ben ik aan het typen gegaan interessant wat ik door mag krijgen. Het idee dat je iets aan het schrijven bent wat velen mensen zullen gaan lezen maakt het bijzonder. Maar tot nu toe hebben mijn begeleiders en gidsen mij nooit teleurgesteld, dus we gaan de uitdaging aan……

Wat mogen wij op spiritueel gebied verwachten voor het jaar 2010 …? Die vraag kwam ineens bij me op om een verwachtend en voorspellend inzicht te verkrijgen op spiritueel gebied voor 2010. In afwachting ben ik aan het typen gegaan; interessant wat ik door mag krijgen. Het idee dat je iets aan het schrijven bent wat vele mensen zullen gaan lezen, maakt het bijzonder. Maar tot nu toe hebben mijn begeleiders en gidsen mij nooit teleurgesteld, dus we gaan de uitdaging aan …

Eigenlijk lezen wij als “mediums” gewoon energie van allerlei dingen: zo ook processen. Mensen die mij wel eens gesproken hebben, leg ik dit ook uit wat het eigenlijk is: “voorspellen”. We lezen gewoon processen en zijn daar door “ons gereedschap” behendig in geworden.

Deze voorspelling – “verwachting” is een beter gekozen woord – is heel anders dan je misschien gewend zult zijn, maar ik voel de behoefte er dieper op in te gaan om het uit te leggen, zodat vele vragen die spelen, al beantwoord worden. Ik voel de behoefte mensen wederom aan te reiken dat spiritualiteit erg mooi is en niet zweverig. Op de momenten dat ik mijn toetsenbord ter hand neem, word ik geleid door mijn intuïtie en kan ik het zoals een soort automatisch schrift uitleggen. Ik heb na het schrijven ook veel werk om alles netjes en duidelijk te corrigeren, omdat ik als een razende over mijn toetsenbord ga en mijn vingers dit bijna niet kunnen bijhouden. Alles wat ik door mag krijgen, stroomt als een razende door mij heen, te veel om überhaupt te kunnen schrijven. Ik wens je veel plezier met het lezen ervan!

Zielen trekken elkaar aan:

De voorloop van dit gegeven heb ik al vanaf het moment dat ik als consulente begonnen ben, mogen zien.  Er zijn veel relatiebreuken gaande en er zal nog een groot aantal volgen. Vooral mijn generatie (ik ben 33) en de twee generaties boven mij. Er is een duidelijke kloof met de generatie van de 55-plussers en de generaties erna. Veel relatiebreuken zijn ontstaan en zullen nog komen, omdat wij in die tijd het voorbeeld van de ouderen volgden: je kiest voor iemand en dat is het. Naarmate de jaren verstrijken zijn er veel dingen ontwikkeld en zijn er steeds meer hoogsensitieve mensen bij gekomen. Deze hebben zich vaker, zonder het zelf door te hebben, ontwikkeld.

In een dergelijke ontwikkeling verkeer je steeds meer in je eigen gevoel, je eigen kern en dat is pittig. Je kunt om jouw waarheid niet meer heen. Op die momenten van nieuw bewustzijn veranderen jouw gevoelens en inzichten over jezelf en de voeding die jij nodig hebt voor je groei. De Ziel zoekt voeding en trekt als een magneet andere voeding aan.

Zielen die elkaar onderweg verloren leken te zijn, hervinden elkaar. Die binding is er altijd geweest, alleen is nu de tijd aangebroken dat ze elkaar mogen hervinden en mogen versmelten in de tweelingvlam. 2010 staat in een teken van deze hervindingen op relatiegebied. Ook zielen van een zelfde zielengroep zullen de revue passeren, dit om aangeraakt te worden, het bewustzijn op dit gebied te laten ontwaken.

Gezinnen zullen herenigen, op energetisch vlak. Hiermee bedoel ik niet dat gebroken gezinnen per se gaan herenigen. Maar wel de verhoudingen en de omgang naar elkaar. Er zal nieuw respect komen, meer delen op emotioneel vlak, maar ook op materieel vlak zullen mensen meer gaan delen en herenigen. Respect wordt wederom een groot goed en daar zal veel aandacht op worden gelegd. Het gezin wordt weer voorop gesteld en is belangrijker dan alle andere dingen, waarin we een illusie hebben gecreëerd. De relatie tussen oorzaak en gevolg wordt steeds belangrijker. Opvoeding, normen en waarden, met geld om leren gaan en vooral verdraagzaamheid en respect voor het individu nemen toe in belangrijkheid. Vele zere plekken op de zielen zullen worden geheeld.

Financieel/Crisis

Hierboven is al benoemd dat mensen steeds meer bewust zullen worden van geld en van wat geld eigenlijk is! Velen van ons en met ons hebben de illusie gecreëerd en zich daarin mee laten slepen dat geluk in geld zit. Daardoor is het geld over de mens gaan regeren i.p.v. de mens over het geld. Daarmee wordt bedoeld dat geld een machtsmiddel is geworden, wat logisch is, geld is immers energie en met veel energie kun je veel bereiken, dus hoe meer geld hoe meer je kunt creëren. Die tijd is echter voorbij.

Daarmee wordt bedoeld dat bewustwording van het innerlijke geluk eraan staat te komen. De kern van geluk zit in jou en in de mensen om je heen. Er mag weer gedeeld worden in de vorm van bij elkaar eten en niet wat er gegeten wordt, maar dat er samen één maaltijd gedeeld wordt en in wat er besproken wordt tijdens zo’n maaltijd, het inhoudelijke stuk. Dat er hulp is naar elkaar, alleen al door elkaar eens aan te horen zonder oordeel, elkaar mogen aanraken in emotie in elkaar.

Mensen geven overal vanuit het “ego” een emotionele waarde aan, maar waarom zit die waarde eraan vast? Je eigen”waarde” vergroten is een manier, maar de kunst is om vanuit zuiverheid, dus vanuit je bron, je zuivere geweten, jouw zuivere bron te vinden en daarnaar te handelen, niet te veroordelen. Natuurlijk mag je grenzen stellen, maar niet oordelen is niet goed. Bekijk de dingen met mededogen en schud desnoods je hoofd eens zorgelijk, maar degene die iets doet wat niet leuk is, is nog niet zover als jij. Wanneer je dit soort ‘onaangenaam’ gedrag constateert, mag je er zonder veroordeling naar kijken en beoordeel je dat degene in kwestie sommige dingen nog niet weet en dus nog niet ervaren heeft wat jij wel al ervaren hebt. Waarom deel je dat niet??? Dat kost niets en je helpt elkaar omhoog.

Hoe meer jij vanuit jouw bron durft te zijn, zonder er financieel altijd maar belang in te hoeven hebben, hoe meer er naar je toe zal komen. Zaken zijn zaken, maar de zaken gaan niet meer zoals het voorheen ging. Transparantie in geldzaken zal nieuw zijn voor velen, maar vele anderen werken allang op die manier. Alle leugens en bedrog in de manier waarop er zaken werd gedaan, alle belangenverstrengelingen, alles komt toch op tafel en iedereen kent alle trucjes al, en alle do’s en don’ts. Zo ook dat er steeds meer bedrijven en ondernemer, een goed doel zullen aanwenden om te delen om andere mensen omhoog te helpen. Dat is één van de spirituele wetten! Een bepaald percentage afstaan, omdat dat een bekende spirituele regel is (‘tienden’), Velen bedrijven die dit weten, staan 10% van hun winst af, wetend dat zij hierdoor succesvol zullen worden en daarmee ook de ander iets gunnen. (zie o.a.  Deepok Chopra hierover).

Alles wordt gedaan met een reden; de reden erachter weet je eigenlijk heel goed: geld meer geld, er beter van worden. Dat mag! Maar hoe word je er beter van? Is het zuiver? Is het gelijkwaardig? Gelijkwaardigheid is van groot belang: doe je er niemand mee te kort? Kan er zo aan gesleuteld worden, kan het zo gecreëerd worden dat vele mensen er beter van worden, dat het alleen maar win + win + win + win is, op een gelijkwaardige manier?? Energie is energie, maar is de energie gelijkwaardig? Wordt de energie gelijkwaardig verdeeld?

GELD IS ENERGIE!!!!!

Energie is een betaalmiddel. Geld is de vorm die door de mens gecreëerd is, maar waar is de balans gebleven, waar is de controle gebleven? De zuiverheid. Geld is zuiver, maar wij hebben het geld laten regeren i.p.v. dat wij regeren over de energie geld. We kennen allemaal zeer goed de regel wat je geeft zul je ontvangen, en zo ook wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet, Goes around, comes around!! Zodra de wereld anders met geld om durft te gaan, dus in zuiverheid en transparantie, zullen er dingen veranderen. De echte financiële crisis is nog niet begonnen: er komen nog ernstige dingen aan, maar dat heeft als oorzaak dat mensen illusies hebben gekocht, de Illusies van geluk. Een groot deel van de mensen hier in Nederland zal financieel gezien gewoon iets kalmer aan moeten doen. Een deel van de mensen hier in Nederland zal echt heel krap komen te zitten, echt elke 10 cent moeten omdraaien en zich afvragen: waarom?

Maar het heeft met gedachten te maken en met hoe je creëert. De groep mensen die normaliter in het hogere financiële segment heeft vertoefd, zal dit ook merken, en zij zullen ook steeds bewuster worden van dat wat we allemaal hebben gekend. Maar bewustwording zal veel meer gaan spelen. De ergste toestanden zullen geweest zijn wat betreft illusies en omvallen van bedrijven, maar er hangt nog een grote rest aan. De crisis gaat nog een uitwerking krijgen, maar dat heeft met een opschoning te maken, een wond zal ook eerst moeten worden schoongemaakt voordat deze zal kunnen helen. Nogmaals: mensen komen er steeds meer achter dat veel met bewustwording en de manier van denken te maken zal hebben. Zuiverheid zal echt gaan lonen. Er zal ook een andere manier van betalen gaan komen, dat heet “ruilhandel” en is iets prachtigs. Het  bestond vroeger al en nog steeds, maar het zal weer veel meer zichtbaar worden.

Telepathie & Spirituele ontwikkelingen

We zijn al met z’n allen onderweg naar 2012 en velen hebben totaal geen idee wat dat inhoudt. Wij denken het te weten, maar ook wij weten maar een tipje van de sluier. Ook visioenen heb ik hierin mogen zien en een stukje hiervan wil ik graag met je delen. De laatste tijd ben ik door mijn gesprekken met de veel mensen die bellen op de lijn, bevestigd.

We gaan naar een nieuw tijdperk en dat houdt onder andere in dat zielen elkaar hervinden zoals hierboven beschreven staat. Daar zal ik later nog een stuk apart aan wijden, evenals zielen en aantrekken van zielen en de versmelting ervan.

We zijn ons allemaal één voor één aan het ontwikkelen. De ene mens wil er totaal niets mee te maken hebben en gooit het nog steeds op zweverig, de ander durft zich langzaam te openen. Ook constateer ik een grote groep mensen die echt groots openen, en dat zullen steeds meer mensen worden. Met openen bedoel ik spirituele bewustwording, veel meer op intuïtie, gevoel en weten te werk gaan, verdraagzamer worden.

Steeds meer mensen pikken energieën op, steeds meer mensen krijgen te maken met helderhorendheid, helderziendheid, helderwetendheid, zielsverwanten, etc., etc.

Vaak is er even wat verwarring en vinden mensen het nog wat eng en vreemd, maar als ze eenmaal op weg zijn gaat het vanzelf, en kunnen de mensen er ook echt van gaan genieten. De sterrenkinderen, ook nieuwetijdskinderen, indigokinderen, en welke namen we allemaal al hebben gehad en gegeven (de term sterrenkind is nu weer een gebruik, en is een mooie verzamelnaam van deze prachtige kinderen die ons keer op keer doen verbazen) spelen hier een rol in.

Deze sterrenkinderen zijn van zichzelf al erg ontwikkeld en weten al ontzettend veel over hoe alles werkt en ze zijn enorm intuïtief. Velen ouders en grootouders/opvoeders/leraren/leraressen zijn er nu al mee in aanraking en kunnen hier al niet meer omheen. Er is met deze kinderen al een grote mate van telepathisch contact en ook zeggen deze kinderen vaak dingen, waarvanje denkt: waar halen zij dit vandaan? Maar ook de formulering van hetgeen ze zeggen en het feit dat ze de vinger vaak op de zere plekken kunnen leggen. Er kunnen niet op zoveel “afwijkende” kinderen etiketten meer worden geplakt (daar hoop ik ook binnenkort meer over te kunnen geen schrijven).

Deze kinderen zijn al erg ontwikkeld in helder weten, helder zien, helder horen, het zien van overleden mensen het ontvangen van energieën, en ze laten zich niets meer wijsmaken. Je kunt ze ook herkennen aan het feit dat ze een diepgaande manier van denken hebben, overal een oplossing voor hebben en je vaak vastkletsen met de antwoorden die je geeft. Deze kinderen hebben heel doordringende en heldere ogen, die dwars door je heen lijken te kijken. Je kunt de verschillen zien met andere generaties. Ook zie je een oude ziel in de ogen, een soort wijsheid die je ziet, merkt, en voelt. Deze kids zijn zeer intelligent en vervelen zich vaak met de leerstof die ze aangeboden krijgen. Een keer uitgelegd en het is klaar, op naar de volgende stof. Als ze dat niet mogen, hebben zij geen interesse meer in leren.

Ook wij “grote” mensen merken steeds meer dat we telepathisch worden. Vaal denken we aan iemand en diegene belt, het komt door de brievenbus, geld staat bijvoorbeeld ineens bijgeschreven op onze bankrekening. Ik zelf merk dit bijvoorbeeld als er dingen spelen in relatie tot mijn omgeving. De mensen die werkzaam zijn op de lijn bijvoorbeeld: we hebben veel contact via mail en telefoon, indien noodzakelijk. Maar vaker is er telefonisch contact ter bevestiging. Blijkt dat het vaker niet eens meer nodig is, er zitten eerlijk een aantal consulenten tussen, daarvan weet ik gewoon, o die is even een paar dagen er tussen uit, of die zit even in een proces, woensdag kan ik weer op haar rekenen, etc., of hij/zij heeft het erg druk met andere zaken op dit moment, maar die heeft even een klankbord nodig, en het klopt gewoon altijd. Prachtig natuurlijk!

Maar met mijn eigen moeder en mijn eigen zoontje, is het nooit anders geweest, Nu ga ik hier de boel niet verheerlijken, maar mijn moeder maakte ik echt niets wijs, ze had alles door – erg lastig natuurlijk, want ik kon niet geheim houden als ik iets uitgehaald had – maar zij wist en weet ook altijd exact wanneer ik niet lekker in mijn vel zat of zit, of als ik bijvoorbeeld verdriet had. Ik kon de klok er bijna op gelijk zetten, ik voelde mij rot, en de telefoon ging, mijn moeder!!! Dit zal voor velen moeders herkenbaar zijn … Met mijn vader heb ik nooit veel woorden nodig, als ik met hem spreek, weten we met vele dingen en met weinig woorden wat er bedoeld wordt. We spreken vaker eenzelfde taal, niet dat we overal het zelfde over denken maar dat hoeft ook niet.

Daarmee kun je het ook vergelijken. Met steeds meer mensen krijgen we deze telepathische banden. Met mijn zoontje van bijna 5 is het een bijna gewoon iets. Als ik met iets in gedachten bezig ben, dan roept hij mij bijvoorbeeld en begint hij er gewoon over. Ook heeft dit wel eens voor genante en grappige situaties gezorgd. Sindsdien ben ik me er erg van bewust en zet ik ook regelmatig even ons kanaal dicht. Kleine kinderen mogen wel van alles eten, maar hoeven niet alles te weten …

Vaker is het met mensen waarmee je sterk in verbinding staat, niet zo eng en uiteraard het sterkst. Vooral ouders en kinderen en steeds meer partners hebben dit. Het blijft soms wennen, maar het is erg bijzonder en mooi. Check zelf maar eens hoe het bij jou werkt. Dit zijn dingen die zich in 2010 steeds meer gaan openbaren en het is toch prachtig dat we naast alle technische mogelijkheden die er zijn, zoals het mobieltje, de sms’jes msm, mailen en uiteraard de gewone telefoon, ook kunnen ‘telepatheren’. En er is niets engs aan: het is een mooi en groot avontuur. Zie het als een uitdaging! Test jezelf maar eens een poosje en je zult versteld staan.

Aards

Na alle onrust die er is ontstaan, zal er steeds meer stabiliteit komen, en mensen durven steeds meer naar zichzelf te gaan kijken. Er komen in 2010 een paar natuurrampen die velen bij zullen blijven. Een overstroming komt er aan als voorbereiding op wat er meer met water zal gaan gebeuren. Nederland zal zich nog meer gaan voorbereiden op het water dat er gezien wordt. Het is niet zo dat er alleen overstromingen komen, maar het water zal vanuit de grond ook naar boven gaan komen, Dat zal komend jaar duidelijk gaan worden. De tekenen zullen laten zien dat wij als mensen de dingen ergens weer onderschat hebben, maar het zal niet te laat zijn en er wordt al aan gewerkt. Ook zullen grote regeringen, bestuurders zich nog meer met “de Wereldvrede” en met milieu en natuur bezig gaan houden, Er worden nieuwe afspraken gemaakt en eindelijk wordt hierin ook echt winst geboekt. Obama zal iets groots gaan aankondigen en mensen zullen versteld staan, de man zal in 2010 iets gaan openen en bereiken waar de wereld echt alleen maar om kan juichen. Het gaat niet meer om macht, maar om respect en gelijkheid.

Ook mag ik een nieuw betaalsysteem aankondigen: er worden op een bepaalde manier dingen gedeeld, en een manier bedacht hoe er iets tot stand kan worden gebracht, waarbij geld niet noodzakelijk zal zijn. Niet alleen meer ruilhandel zal ontstaan, want daarnaast komt er nog iets anders tot stand. Wat ik daarbij ook zie, is dat er steeds meer mensen terug willen vallen (noodzakelijk) op de bijstand, maar dat raakt verder op. Daar heeft op de een of andere manier dat betaalsysteem weer mee te maken en of dit direct in 2010 al  gebeurt, kan ik niet zeggen. Maar Geld is nogmaals te creëren met jouw manier van denken en delen. Misschien kan er een systeem ontstaan, zo dat wie een uitkering ontvangt, een andere dienst terug kan leveren.

Helaas zie ik ook een nieuwe moord”aanslag” in Nederland en een ontvoering heb ik doorgekregen (van een consulente van de lijn). Uit bescherming van dit tweetal slachtoffers wil ik echter geen namen noemen, Het betreft hier om twee heren die openlijk dingen aan gaan en zeggen waar het in hun visie op staat. Het gaat om iemand uit de media en om iemand uit de politiek. Intern is deze bedreiging bekend en die zal later ook uitkomen. Een aanslag is geen afloop met de dood, maar wel lichamelijk letsel.

Er komt een grote Actie, die op touw wordt gezet door media, waarschijnlijk begint dit via de radio. Dit heeft met een ramp (overstroming) te maken, en deze Actie zal ongeveer twee maanden doorlopen. Er worden grote dingen mee bereikt, er zullen ook nieuwe plannen door ontstaan (een blijvend systeem). Er komt veel meer zorg en verdraagzaamheid voor iedereen die hierin mee kan gaan. Mensen die zelf verdraagzamer zullen zijn, zullen dit ook echt gaan ontvangen. Steeds meer bekende mensen zullen hun nek uitsteken en een voorbeeldfunctie innemen, waardoor mensen ook veel ruimdenkender en verdraagzamer zullen worden.

Het koningshuis zal iets gaan openbaren en niet alleen de troonopvolging, Zij zullen ook een groter voorbeeld gaan worden, hun menselijke kant meer tentoonspreiden en de mens hierop aan spreken. Het ziet ernaar uit dat er een “schandaal” naar buiten gaat komen, maar ook zij zijn mensen en het wordt tijd dat wij dat mogen beamen en zo wordt het ook naar buiten gebracht.

Al met al een bijzonder bewegelijk jaar, met voor velen mensen andere visies en waarden!

In Kracht, Licht en Liefde

Mireille
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.