Spirituele voorspelling 2012

Duidelijke waarneembare veranderingen bij de mens zelf in 2012!

Mens,Natuur en milieu
Moeder aarde, zal zich verder laten voelen door overstromingen, modderstromen, aardbevingen. Ook zullen er door stomme menselijke fouten en door het oog op geld nog een natuurramp manifesteren wat breeduit in het nieuws uitgemeten zal worden. Ook zal Nederland hinder ondervinden van Wateroverlast.

Veel mensen bekijken het als rampen etc. Bekijk het op een andere manier, de wereld maar ook de mensen zijn in evolutie, dus is het logisch dat de wereld ook veranderd. Dat heeft met het grote kosmische plan te maken. Het magnetische en de stand van de aarde in het geheel reageren daarop, wij mensen reageren weer op de nieuwe trillingen en het magnetische verschil op aarde.
Er zullen nog grote verschuiving plaatsvinden, wel is het belangrijk dat wij als mensen onze verantwoordelijkheid dragen voor de wereld en milieu. We moeten er echt bewust van zijn, wat kernenergie en rampen als afgelopen jaar, voor effecten hebben op de lange termijn voor de mensheid en onze aarde. Ook zoals het olieplatform verhaal. Wij als intelligente bewuste mensen zouden toch wijzer moeten zijn en de gevolgen van dergelijke in acht moeten nemen alvorens de keuzes gemaakt worden hoe dit in te dekken, voor te zijn of dat er alternatieven zijn. Deze moeten er zijn, echter geld heeft nog steeds macht over de mens i.p.v. de mens over het geld. Hierdoor trappen we in de verleiding en verliezen we het grote geheel uit het oog en wordt er op een tekort termijn bekeken, of liever helemaal niet naar gevolgen van.

Politiek
Er zullen nog veel onwaarheden boven water komen. Ook komen er nog meer lekken boven waar niet aan gedacht is. Er wordt iets aan elkaar geknoopt wat niet te knopen is. Iets wat uit lucht gebouwd is kun je niet vasthouden, dat spat alleen maar verder uiteen. Er zal worden gewezen naar elkaar, er zal echt gerommel en ruzie ontstaan. Er zal ook nog ineens een nieuw iemand op gaan staan, die voor de eerlijk hardwerkende mens op staat. Die zal pleiten voor eerlijkheid, nuchterheid en fundament.

Euro/Economie
Op 6 december is mij al gevraagd naar de euro te kijken, het nieuws stond er bol van. Wat ik toen heel duidelijk door mocht krijgen, Dat er natuurlijk wel overleggen plaatsvinden maar binnenskamers is er allang een strategie bepaald. De regels die neergezet worden zijn er voor bedoeld om de zwakkere landen eruit te duwen en af te straffen, om te redden wat er te redden valt. Dat Wilders onderzoekt of de gulden terug moet komen, zal geen baat hebben. Ondertussen wordt er achter de schermen ook gewoon bekeken of er een andere munt kan komen voor Nederland. Echter zal dat ook een moeizame zaak worden. Op de vraag hoe lang dit alles zal duren, heel lang! Dit zal nog jaren duren, zoals een familielid van mij ook al een paar jaar tegen mij zegt: Mireille, Dit is geen crisis, de echte crisis moet nog komen, let maar op! Hij heeft helaas gelijk met zijn ver vooruitziende blik. We zitten in de 1e fase van de crisis, dit heeft nog zeker *2 cyclussen nodig, er zal financieel nog een zwaardere tijd aanbreken. Bedrijven met een stevig helder fundament zullen het ook echt wel redden, mede doordat zij allang begrepen hebben dat er samengewerkt zal moeten worden.

Ook zijn vele bedrijven en particulieren gewoon de pineut, omdat banaken heb eerst mooie dromen en financieringen hebben verkocht, alsof het over een pakje boter ging en de slimme bankmensen nu allerlei trucken overhoop halen, voor hun eigen gewin en verliezen in te dekken. Ineens werkt een bank niet meer met je samen maar ga je gewoon failliet, terwijl een bank een paar jaar geleden nog Groot met je meedacht. Zij redden echt alleen eigen hachje. Ook hier zullen schandalen zoveel mogelijk worden bedekt, toch zullen ook in deze handel en wandel gebeurtenissen boven water komen die u confronteren met de realiteit.

Huizenmarkt
Het starters segment zal nog wel blijven bewegen, echter alles wat naar het midden en boven segment komt, zal een zware dobber gaan worden. Ook zal de huizenmarkt in maart/april/rond de overgang 1e/ 2e kwartaal echt een flinke deuk krijgen. De huizen zullen flink dalen in prijs. Dit zal zeker nog een dikke 2 jaar duren voordat er weer meer beweging in deze markt zal komen. Er mogen ook geen huizen meer aangekocht worden, zonder eerst eigen huis verkocht te hebben. De Overheid gaat kijken wel voor een regeling, zodat deze markt meer in beweging kan komen. Ook banken worden aangespoord om hierin mee te gaan.

Werk/bedrijf
Kleine ondernemers blijven erbij komen. Werkloosheid blijft golven, wie echt werk wil of geld wil creëren zal het lukken. Denk niet in nee, maar in JA! Wordt creatief, kijk als een nee is, hoe jij er een ja van kunt maken, draai om, creëer je eigen geldstroom, bedrijf, etc.
Rond de 5e/ 6e maand zal er meer stabiliteit komen in de werkgelegenheid.
Kinderen de nieuwe bewoners van de aarde:
Het zal niemand meer ontgaan! Onze nieuwe kids! Kinderen waar we trots op moeten zijn. Kinderen die we moeten begeleiden, die we mogen sturen maar zeker moeten ondersteunen. Zij kijken puur, eerlijk en in waarheid. Deze kinderen nemen waar vanuit hart en ziel. Zij vertellen op hun jonge leeftijd al hele wijze dingen waarvan ze dit nergens anders van kunnen weten dan vanuit hun ziel! Als we goed opletten zien we twee soorten nieuwe kinderen: namelijk de oude zielen, die pik je er een voor een uit, door de wijsheid die zij vanaf baby af aan al uitstralen vanuit hun ogen, de spiegel van de ziel. Sinds enkele jaren valt het mij enorm op, dat er nog een zending nieuwe kinderen is. Namelijk alsof ze van een andere dimentie of een ander planetenstelsel komen. Kijk naar hun ogen, hun manier van kijken, hun manier van hoe zij naar buiten de wijde wereld in kijken. Zij schakelen zo snel, zijn weten snel, zien snel en kijken vaak nog heel verbaasd. Zie jij dat niet dan?..

Ze kijken heel anders uit hun ogen dan de oude zielen. Ik ben enorm benieuwd wat voor mooie volwassen mensen dit mogen worden! Scholen zullen komend jaar gelukkig opnieuw verder openstaan voor de kinderen en hun brede intellecten en grote mate van sensitiviteit. Ze kunnen niet s anders naast hun veeleisendheid, komt er steeds meer ruimte voor het veelzijdige intellect! Er komt maatschappelijk ook steeds meer ruimte en aandacht voor ze, zodat zij mogen zijn wie ze zijn waardoor steeds meer kinderen als individu open mogen. Wees u bewust ervan dat deze kinderen onze toekomst dragen, dus wat wij ze geven, zetten zij later in werking waarvan wij mogen plukken! Wat wij zaaien, zullen wij ook oogsten. Geef ze alle vertrouwen mee, alle steun, alle bewustzijn van het maken van keuzes en gevolgen hiervan. Laat ze zichzelf zijn!

Liefde en Relatie!
De vraag die we dagelijks ontvangen… Veel relaties zijn op de klippen gelopen. Er zullen er nog meer volgen. De reden daarvan is, dat de ene zich aan de ander aanpast uit dienstbaarheid en uit gebrek aan eigen identiteit. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar zichzelf. We zijn als mensen geneigd onze eigen identiteit te zoeken in de relatie met de ander waardoor wij mensen ons aanpassen aan de wensen van de ander en anticiperen op de behoefte van de ander om maar gezien te worden, om erkenning te ontvangen. Steeds meer mensen zijn langere tijd alleen of hebben kortstondige relatievormen in hun zoektocht naar de ware. Ook zijn er veel zielsverbindingen die boven water komen wat mensen vangt in hun eigen zijn. De bedoeling van deze zielsontmoetingen is dat men steeds dichter bij zichzelf leert komen door ervaringen met een zielsverwant. Dit is een herkenning van je eigen zijn waardoor het zo enorm prettig voelt als iets dat je niet kwijt wilt. Wat de ander aanraakt door zijn of haar zijn, zit in jou, hij of zij raakt iets in jou aan, om jou tel aten herinneren wie je bent, wat je mag zijn en wat je weer mag voelen.
Ik mag u verblijden… 2012 zal een jaar zijn van vele nieuwe verbindingen in een nieuwe vorm. Mensen komen bij elkaar in waarheid, in onafhankelijkheid en met veel diepgang. Deze vormen van relaties zullen ervoor zorgen dat men elkaar omhoog tilt. Elkaar stimuleert, inspireert. Het zal voor emotionele veiligheid zorgen omdat je beide al de emotionele veiligheid in jezelf hebt gevonden, de erkenning van je zijn heb je zelf al mogen ontdekken.
Men moest eert van buiten naar binnen om weer naar van binnen naar buiten te kunnen. De grootste klus zit erop! Mensen gaan weer gezamenlijk voor waarheid, voor diepgang, voor verbinding, echte verbinding vanuit hart en ziel met respect voor elkaars zijn. We hebben geleerd steeds weer opnieuw verantwoordelijkheid te dragen voor onze keuzes, voor ons zijn.

Spiritueel
Om op bovenstaande terug te komen, verantwoordelijkheid dragen voor wie we zijn begint bij ons zelf. Wij zijn eigen baas over ons denken, wij scheppen onze eigen gedachten, door deze gedachten maken wij zelf keuzes. De keuzes die we maken hebben een gevolg. Het gevolg begint dus al bij de basis en dat is ons bewustzijn.
Het bewustzijn van onze gedachte en het scheppend denken. Wees dus bewust dat ieder zaadje dat geplant wordt uitgroeit tot een plantje of een bloem. Ook kun je onkruid zaaien als je niet oplet met wat je denkt. Het mooie van het nu en 2012 is dat er zich al steeds meer mensen bewust zijn, en nog beter er vooruit komen dat ze spiritueel zijn. Spiritualiteit is een vorm van bewust zijn.
Ook zal er in de media steeds meer ruimte en aandacht komen voor spiritualiteit en zal de ‘lading’ er ook steeds meer afgehaald worden. Steeds meer bekende mensen durven voor hun bewustzijn uit te komen. Kijk eens naar het programma The Voice of Holland! Daar word ook keer op keer benoemd dat de energie die uitgedragen wordt, de boodschap die men overbrengt, het gevoel dat.. De Ziel die men laat voelen, door het uiten van deze vorm. Het zal in 2012 steeds normaler worden in velerlei vormen om over een vibe, de ziel, de energie te spreken.

Telepathie, helder waarnemen zal zich steeds meer openbaren. Door de val van de illusie en de leugen, wordt de sluier steeds meer weggenomen waardoor wij met een schoner vizier naar het geheel kunnen kijken. Waarheid wordt gezien, waargenomen, alles wordt door steeds meer mensen helderder waargenomen. Steeds meer mensen zullen met gemak vooruit een beeld kunnen waarnemen en dat naar het nu kunnen trekken om daarmee aan de slag te gaan.

Tot slot!
Laat je ziel zien!
Deze zin kreeg ik afgelopen week in een melodie door. Ik mag hier nog eens breder over uitweiden, maar voor nu gebruik is het om in de prognose voor komend jaar een mooie passende afsluiting te schrijven.

Laat je ziel zien… Laat voelen wie je bent, laat horen wie je bent, laat lezen wie je bent, laat jezelf zien! Allemaal vanuit je hart en bezieling! Je ziel is verpakt in een jas, die jas is jouw lichaam, dat lichaam sieren we op met make up, mooie en leuke kleding wat ontworpen word in bezieling of totaal niet en met oogkleppen op gewoon wordt gedragen wat wellicht wel door kinderarbeid is geprodusceert? Ook wil dat lichaam waar de ziel in verstopt zit graag ergens wonen, het liefst zo mooi en luxe mogelijk, dat lichaam wil vervoerd worden, het liefst zo Cool mogelijk, zo sjiek mogelijk. Alles is uiterlijk vertoon een masker dat over de ziel heen is gedaan.
Laat jij daarmee werkelijk zien wie jij bent, laat jij zien hoe mooi jij bent met deze dingen? Durf jij het! ? Durf jij op te staan, om te laten zien wat jouw ziel wil laten zien, horen, voelen en ervaren. Durf jij andere te besmetten met de het schijnen van jouw ziel waarmee je dus de andere ziel uitnodigt dat ook te gaan doen.
Stel je eens voor als er steeds meer zielen zullen stralen en schijnen, dat er steeds meer zielen de drang krijgen zich daadwerkelijk te laten zien. Met een mooie jas, daar is niets mis mee. Maar laat het voelen. Hoe? Steek je hand uit naar de ander, de ander is namelijk wie jij ook bent. Laat je mooiste lach zien, m en niet alleen met een mond vol stralende witte tanden, laat door de lach in je ogen je ware zijn, je ware ziel zien.

Bundel ideeën, werk samen, deel, wissel uit. Doordat er van geld een tekort is ontstaan worden wij noodgedwongen in de hoek der creatie geduwd. Wij hebben toch andere ruilmiddelen genoeg om elkaar te kunnen voorzien in behoeften? Hierdoor zorgen wij ervoor dat de energie blijft stromen, alles blijft in beweging, als wij elkaar in beweging houden en daardoor jezelf, komen er keer op keer nieuwe ideeën en creaties uit. Er komt echt wel weer een tijd aan dat ere weer voldoende is van het ruikmiddel geld zal zijn.

Wees niet angstig voor tekorten, want dan mag ik je er wederom op wijze dat gedachten krachten zijn waarmee jij creëert en de oorzaak/gevolg al van in kan vullen. Wees juist creatief, je kunt veel meer dan je voor mogelijk houdt, je hebt veel meer te bieden dan je denkt… kijk eens hoe je diensten kunt ruilen. Samen elkaars kinderen opvangt en daarin de een bijvoorbeeld in de gelegenheid komt geld binnen te halen, dus ruilmiddelen verschaft, met de duidelijke afspraak, dat de ander jou weer voorziet van extra voeding, kleding of andere tegoeden. Deel!

Maak zakelijk spirituele overeenkomsten op papier, zet gewoon je ruil/deal op papier, leef dat na in gelijkwaardigheid! Heb toch het vertrouwen in de kosmos. Vroeger was dat de normaalste zaak van de wereld, jouw overschot, jouw overvloeden delen wetend dat anderen dat naar jou toe ook deden. Misschien kennen sommige onze jeugdheld Niels Holgersson nog.. dan herinnert u zich vast de aflevering waarin een hele stad met geld had gesmeten voedsel weggooiden, de waarde van hun overvloed nergens meer was. De stad werd vervloekt met armoede. Tot er nog een persoon weer iets zou kopen, dan zou de vloek verbroken worden.

Toch blijft dat een prachtig verhaal. Zijn wij zelf de waarde van onze overvloeden niet gewoon helemaal uit het oog verloren? Hebben wij ons niet helemaal mee laten nemen door de hebzucht van de overvloed? Misschien mogen wij dit als dure maar zeer leerzame waardevolle les zien en aanvaarden, zodat we kunnen hervormen als mensen die in dankbaarheid, in bewustzijn weer gaan beseffen hoe goed we het kunnen hebben, hoe fijn het is als mensen zich verbinden met elkaar, zorg voor elkaar dragen op een gelijkwaardige manier en eenmaal weer in grote materiële overvloed er voor gaan zorgen dat dit ons nooit meer zal gebeuren, tegoeden van de toekomst, in het verleden opeten, zodat in onze winterslaap honger geleden moet worden.
Ik en mijn begeleiders wensen jou een mooi 2012 vol bewustzijn en overvloed aan liefde, warmte, deling, steun, ruilmiddelen, creativiteit, gezondheid en wijsheid!
Voor iedereen een bijzonder mooi 2012 gewenst!

Mireille
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.