Karmische verbindingen en Healing Soul Painting

Karmische verbindingen en Healing Soul Painting

Karmische verbindingen en Healing Soul Painting.

Karmische banden, Zielsliefde, tweelingziel of niet en Healing Soul Painting: Is het mijn zielenmaatje, is het mijn tweelingziel, zielsliefde of soulmate? Dat weet jij zelf direct en het beste. Je herkent hem of haar direct. Zelfs als je normaal afkeer van een bepaald type hebt. Een soulmate, zielsliefde, zielenmaatje of zielsliefde, in welk hokje het ook past of niet, dat is misschien niet het belangrijkste. Belangrijk is dat je geraakt bent. Een soulmate, zielenmaatje, zielsliefde kenmerkt een karmische band. Die band herken je direct bij het zien en voelen van elkaar. Je ziet in elkaars ogen en er ontstaat direct een verbinding die je bijna niet meer los kunt maken. Je hebt beide lessen te leren en een meestal oud karma op te lossen. Karma is geen straf, maar een leermoment dat net zo lang terug komt tot je je huiswerk gemaakt hebt en je les geleerd hebt. Dan heb je er genoeg van en de boodschap begrepen. Met Karmische verbindingen en Healing Soul Painting kun je meer inzicht krijgen van jouw karmische proces en jouw proces.

Je zet (onbewust)bij elkaar dingen in werking door de sterke energetische verbinding. Het effect van een dergelijke ontmoeting en verbinding is vaak velen malen heftiger dan andere ontmoetingen. Het kan zelf ‘verslavend’ werken en loskomen is een grote uitdaging. Je wordt als het ware gevangen in een web waarvan je het gevoel hebt dat je eindelijk de liefde waar je zo naar verlangt hebt gevonden maar het niet kunt pakken. Niets is minder waar!
Je hebt je zelfliefde gevoeld door deze Karmische soulmate of tweelingziel. Hoe mooi is dat. Of je uiteindelijk wel of niet herenigd zal worden. Je zult eerst jezelf mogen herenigen met jouw eigen innerlijke kind. Dat betekend werk aan de winkel.

Karmische verbindingen en Healing Soul Painting: Hieronder kun je verder lezen over dit onderwerp!
Je kunt ook bij Mireille terecht voor een Healing Soul Painting voor jouw karmische processen op weg naar heling met je innerlijke kind en jezelf. Je kunt een Healing Soul Painting voor jullie samen laten maken, voor jezelf. ( jullie karmische relatie wat veel inzicht en helderheid kan scheppen ) Jouw/jullie karmische afspraak en De Belofte’’. Of één van de belofte aan je zelf die je op zielsniveau al wist, maar nog zoekend naar bent.
Dit kan in combinatie of los besteld worden. Daarin ben je uiteraard vrij. Voor de ene persoon is dit het laatste stukje, voor de ander begint het pas net of is halverwege. Je weet en voelt zelf wat het beste bij je past.

De band zal altijd blijven, echter kan deze wel minder worden als je klaar bent en los durft te laten, zodat je verder kunt, of beide op dezelfde frequentie zit dat je beide voor elkaar kunt kiezen en echt samen kunt smelten. Daarvoor dien je dicht in elkaar frequentie qua trilling, wijsheid en niveau te zitten.

De kunst is om in iedere vorm van welke relatie dan ook, in de spiegel te durven kijken. Waarin wordt jij getriggerd? Wat geeft jou een bepaald gevoel? Wat maakt de ander in jouw wakker? Alles dat je ziet, voelt en ervaart is namelijk wie jij bent en dat ben je zelf.

Je kunt Mireille ook telefonisch over dit onderwerp raadplegen of een consult in haar praktijk boeken. Uiteraard kun je ook op het online platform wat Mireille heeft opgezet terecht bij www.puurtweelingziel.nl of www.puurmedium.nl

Op onze collega-gespecialiseerde lijn www.puurtweelingziel.nl ( of www.puurmedium.nl) kun je meer informatie teruglezen over zielsliefde, tweelingzielen, soulmates, karma, kundalini, loslaten, innerlijk kind en meer. Lees ook zeker even het stukje Yin e Yang om het verhaal compleet te maken. Zodat jij jouw balans in evenwicht krijgt in jouw persoonlijke karmische helingsproces.

Innerlijk kind en Healing Soul Painting

Vervolg:Karmische verbindingen en Healing Soul Painting

Yin en yang

Yin en yang, als ik even op Wikipedia lees staat er het volgend beschreven: Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Je kunt ‘lang’ uitsluitend lang noemen in relatie tot ‘kort’; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan.

Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt zonder oordeel overeen met de mannelijke natuur.

Yin: de donkere zijde van de berg en yang: de lichte zijde van de berg. Yin en yang zijn de uitdrukkingsvormen van de Tao en hebben op zichzelf geen waarde. Je kan dus nooit een yin- of yang-mens zijn in absolute zin!

Yin en yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin en yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, dat symbool staat voor de tao; taoïsme, het Taijitu (太極圖), ook bekend als het T’ai Chi-symbool. (bron: wikipedia)

Waar het om gaat is de Yin en Yang in jezelf te leren vinden. De ander in de relatie met jou en jij in de relatie tot de ander in balans te krijgen en het magnifieke ervan in te zien. Het universum is briljant. Zo is dat ook met een verwant waarmee je korter of langer een relatie mee hebt en ervaart. Je triggert elkaar, je laat elkaars donker en elkaars licht zien aan de ander en aan jezelf. Je kunt daar voor weglopen, je kunt er ook naar kijken, het opnieuw ontdekken, de “grap” ervan inzien en de uitnodiging accepteren de balans in jezelf te ontmoeten.

Als je die balans eenmaal gevonden hebt, is het niet de bedoeling dat je de ander nodig hebt om je balans te houden, dit moet je ook kunnen zonder afhankelijk te zijn, maar elkaars tegenkracht ontmoeten, is een reset van wie je was en waar je naar mag kijken.

Dit kan enorm heftig zijn en je hele wereld op zijn kop zetten. Vaak zie je nog dat mensen het eng vinden en ervan weglopen. Die durven zichzelf nog niet te ervaren en te voelen, de emoties en gevoelens zijn te verwarrend en te heftig. Dat heeft met het healings- en bewustzijnsproces te maken van de persoon. Laten we daarbij het innerlijk kind en de groei en heling daarvan ook niet uit het oog verliezen.

Sluit vrede in jezelf

Peace, vrede, innerlijke rust en leven zonder innerlijke strijd en oorlog. Sluit vrede met jezelf en het leven. Sluit vrede met de ander, zeg dank je wel voor iedereen die als een pion op jouw speelbord heeft gespeeld om jou iets te leren. Zeg dank je wel tegen de kosmos, tegen God, of het universum. Wie je ook wilt danken en zeg dank je wel tegen jezelf dat je dit hebt willen ontvangen en nu dankbaar kunt zijn en bent gegroeid. Sluit vrede met de oorlog in jezelf, met de boosheid, met alles dat iedereen jouw heeft aangedaan. Neem afscheid van het slachtoffer in jezelf, ga in je eigenwaarde en waarheid staan. Sta op en stop met vechten tegen jezelf, tegen het leven en leer jezelf lief te hebben, leer het leven lief te hebben, waarmee je de ander ook leert liefhebben.

De beste verdediging is om niet te vechten. Dat valt niet mee als je nog strijd voert in jezelf. Wordt je nog boos, kwaad of geïrriteerd? Kijk dan wat er gebeurt. Waarop je boos bent, wat je nog bezighoudt, wat je nog dwars zit. Sluit er vrede mee, door te kijken wat het over jezelf zegt, wat het over jouw pad zegt. Zie het als een cadeau van het universum dat jij nodig had te kunnen groeien, in dankbaarheid tot wie jij nu bent. Wie oorlog voert met zichzelf, voert oorlog met de wereld om zich heen. Durf hulp te vragen, schaam je niet en sta op. Zie in dat vechten niet helpt en dat vrede rust geeft en je nieuwe mogelijkheden in het leven laat zien. Dat oorlog in jezelf destructief is en dat vrede iets bouwt, iets schept.

Lees het hele artikel hier!